අපේ ඉතිහාසය

1999 දී

එතැන් සිට ආරම්භ කරන ලද පොලිමර් රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමේ වෘත්තිකයෙකු වන අපගේ වයිෆැන්ග් දෙහුආ නව පොලිමර් ද්‍රව්‍ය සමාගම.

එම වසරේදීම, අපගේ රසායනික කර්මාන්තශාලාව අවසන් කර ජාතික ප්‍රමිතියට අනුව නිෂ්පාදනය කිරීමට සෑහීමකට පත්වන අතර සෑම වසරකම ටොන් 50,000 ක CPE (ක්ලෝරිනීකෘත ෙපොලිඑතිලීන්) නිෂ්පාදන හැකියාව දක්වා ලෝකයේ දියුණු නිෂ්පාදන උපකරණ සතුය.

වර්ෂ 2000 දී

අපගේ සියලු මුහුණුපොත සහ කළමනාකරණ කණ්ඩායම සහ අපගේ විශ්ලේෂණ මධ්‍යස්ථානය ISO 9001 පද්ධතිය මගින් සත්‍යාපනය කර ඇත.

2000 වසරේ තුන්වන වාරයේදී අපගේ KITEchem සන්නාමය වන CPE ලෝක වෙළඳපොළට අපනයනය කර ඇති අතර මේ දක්වා ප්‍රසිද්ධ කීර්තියක් ලබා ඇත.

වර්තමානයේදී, අන්තර්ජාතික සංවර්ධනයේ උපරිම ස්ථානයේ සිටගෙන, පහත දැක්වෙන අයිතම හතරක් ඇතුළුව සෑම සේවාදායකයෙකුගේම අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අපි අපගේ තවත් රසායනික නිෂ්පාදන වියදම් කරමු.

1.පීවීසී ආකලන: පීවීසී කැල්සියම් සහ සින්ක් ස්ථායීකාරකය, පීවීසී සංයුක්ත ස්ථායීකාරකය, ඇක්‍රිලික් බලපෑම් විකරණකාරකය (ඒඅයිඑම්), පීවීසී සඳහා ඇක්‍රිලික් සැකසුම් ආධාර,

2. දූෂක විරෝධී සිතුවම්, කබාය සහ මැලියම් ආදිය සඳහා විෙශේෂෙයන් භාවිතා කරන ෙද්ශීය ආෙල්පන ආකලන: ක්ලෝරිනීකෘත රබර්, ඉහළ ක්ලෝරිනීකෘත ෙපොලිඑතිලීන්, චොරිනේටඩ් ෙපොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ්,

3. කර්මාන්ත තෙල් තීන්ත සඳහා ජලයෙන් පරිසර හිතකාමී ඉමල්ෂන්: දැව තීන්ත ඉමල්ෂන්, ප්ලාස්ටික් හා රබර් තීන්ත ඉමල්ෂන්, වීදුරු තීන්ත ඉමල්ෂන්, ලෝහ තීන්ත ඉමල්ෂන්, ඇක්‍රිලික් තීන්ත ඉමල්ෂන් යනාදිය.
4. ඉසින පොලියුරියා ඉලාස්ටෝමර් (SPUA), ප්‍රත්‍යාස්ථ ජල ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය, ප්‍රත්‍යාස්ථ විඛාදන ද්‍රව්‍ය, ලෝහ ව්‍යුහය ප්‍රති-විඛාදන ද්‍රව්‍ය වැනි ප්‍රති-විඛාදන ද්‍රව්‍ය.

ලෝකයේ සියලුම මිතුරන් හමුවීම සතුටක්!